MEDEWERKER WORDEN

In tAlternatief kunnen verschillende doelgroepmedewerkers aan de slag. Wij bieden hen een warme, aangename werkomgeving en de best mogelijke ondersteuning, o.a. via een persoonlijk ontwikkelingsplan. Zo willen we hen sterker maken en motiveren zodat ze de beste kansen krijgen op toekomstige tewerkstelling. We werken ook sectoroverschrijdend. Zowel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als mensen met een verstandelijke beperking zijn bij ons aan de slag, samen met vrijwilligers en onze vaste medewerkers

Naast de verschillende activiteiten die je op deze website vindt, beschikt tAlternatief ook over twee kinderdagverblijven en een naschoolse kinderopvang waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen (meer info: www.krokonijn.be, www.kamelofant.be en www.struisbeer.be).

MEDEWERKER WORDEN
Description is not set.

Wil je bij tAlternatief aan de slag?

Neem dan contact op met Joke Maes:
joke.maes@groepubuntu.be
0499/92 47 05

Toeleiders kunnen bij Joke Maes terecht voor aanmeldingen en vragen in verband met activeringstrajecten, AMA en arbeidszorg. 

Description is not set.

Vragen over LDE en TWE

Neem dan contact op met Faustine Vanderbeke:
faustine.vanderbeke@groepubuntu.be 
0474/72 59 57

Toeleiders

Lokale Diensteneconomie (LDE)
We hebben een erkenning om 20 voltijds equivalenten te begeleiden. De medewerker wordt aangenomen met een contract bij tAlternatief. Dit loon is gedeeltelijk gesubsidieerd door de overheid. Na maximaal 5 jaar wordt verwacht dat deze medewerker kan doorstromen naar het NEC (Normaal Economische Circuit). Deze doorstroom wordt georganiseerd samen met een doorstroombegeleider. Op het moment dat een LDE-medewerker aangeeft klaar te zijn voor doorstroom of 6 maanden voor het einde van de tewerkstelling van 5 jaar wordt er gestart met een doorstroomtraject. Gedurende deze zes maanden doorlopen we met de medewerker verschillende fases gaande van CV-versterking tot stages en sollicitaties. 

TWE
De medewerker wordt door het OCMW aangenomen en als medewerker ter beschikking gesteld aan tAlternatief. Afhankelijk van de mogelijkheden stroomt deze medewerker na 3 tot 24 maanden door naar het NEC (normaal economische circuit). Na de tewerkstelling bij tAlternatief volgt de begeleider van het OCMW de medewerker verder op. 

Activeringstrajecten
tAlternatief heeft een erkenning als actor werk binnen de activeringstrajecten van de VDAB. De medewerker geniet een vervangingsinkomen. In samenspraak met de begeleiding en Gespecialiseerde Team Bemiddeling (GTB) kan de persoon een activeringsstage volgen om bepaalde drempels weg te werken (bv. ervaring opdoen, competentieversterking, randvoorwaarden, ...). Tijdens en na de activeringsstage wordt er geëvalueerd waar mogelijke verwachtingen richting (ondersteunde) betaalde tewerkstelling kunnen verkend of bijgesteld worden.

Arbeidszorg
tAlternatief kan medewerkers begeleiden die van de VDAB het advies Arbeidszorg kregen en in trajectbegeleiding zijn bij GTB. De medewerker geniet een vervangingsinkomen (RVA, RIZIV, leefloon, FOD, ...). De medewerker is nog niet klaar voor betaalde arbeid op middellange termijn. Het doel is om bepaalde drempels weg te werken (bv. ervaring opdoen, competentieversterking) om zo te focussen op latere betaalde tewerkstelling. Samen met de doorverwijzer gaat er op regelmatige basis en op maat van de medewerker evaluaties door op de werkvloer. 

AMA
Daarnaast hebben we ook een erkenning als AMA-begeleider van arbeidsmatige activiteiten. Wanneer betaald werk op middellange termijn niet (meer) mogelijk is, kan er een beroep gedaan worden op ons als begeleider arbeidsmatige activiteiten. De medewerker geniet een vervangingsinkomen (RVA, RIZIV, leefloon, FOD, ...) en moet de goedkeuring krijgen van zijn uitbetalingsinstelling om AMA-medewerker te worden. De deelnemer kan een aantal taken uitvoeren op de werkpost. Het doel van het aanbod van arbeidsmatige activiteiten is: het bieden van een zinvolle bezigheid, zorgen voor structuur, het aanreiken van sociale contacten en de mogelijkheid tot zelfontplooiing.

Persoonlijk Ontwikkelingsplan
Door versterkend te werken met de personen aan de hand van een POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) realiseren we doorstroommogelijkheden. Samen met doorverwijspartners zoeken we naar mogelijke plaatsen voor tewerkstelling. Dankzij de sterke band met lokale besturen kunnen soms ook daar mensen tewerkgesteld worden bv. bij de technische dienst of de groendienst.

Met ondersteuning van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen bij ons aan de slag. Voor meer info over tAlternatief als werkplek en andere werkplekken binnen Groep Ubuntu verwijzen we je door naar het Loket: www.groepubuntu.be/nl/contact of op werkdagen van 9u tot 12u op het nr. 056/36 14 73.

Ik heb interesse in een samenwerking

Doelgroepmedewerkers

Lukt het je moeilijk om aan vast werk te geraken of heb je een verstandelijke beperking? Wil je je tijd zinvol invullen of zoek je een tussenstap naar vast werk? Wie weet kan je wel bij tAlternatief aan de slag op de werkplek die het meest aansluit bij jouw interesses. We bieden je een zinvolle bezigheid, we zorgen voor structuur, bieden jou sociale contacten en je krijgt de kans jezelf te ontplooien.

Neem contact op met Joke Maes voor meer informatie. Zij zorgt ervoor dat jouw verzekering en documenten in orde zijn om bij ons aan de slag te kunnen. 

Joke Maes: joke.maes@groepubuntu.be of 0499/92 47 05

 

Krijg je ondersteuning van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)?
Dan bkijken we samen wat je interesses en mogelijkheden zijn. We bieden jou de nodige ondersteuning en gaan op zoek naar jouw ideale werkplek. Meer info over tAlternatief als werkplek en andere werkplekken binnen Groep Ubuntu vind je op www.groepubuntu.be.

Vrijwilligers

Wil je je dagen een zinvolle invulling geven? Dan ben je bij tAlternatief aan het juiste adres! Wij krijgen heel wat diverse opdrachten binnen en kunnen altijd een helpende hand gebruiken, ook al is het maar voor enkele uren. 
Wil je hier meer over weten? Contacteer Vicky De Caluwé (056 64 60 62 of vicky.decaluwe@groepubuntu.be), verantwoordelijke van de vrijwilligerswerking van Groep Ubuntu.

Ik wil vrijwilliger worden

Ik wil medewerker worden

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×